Gotowy do jazdy?

Nowy kurs 14.09.2023

Zapraszamy!

Ośrodek szkolenia kierowców MOTOR

Prawo jazdy w zasięgu Twojej ręki!

Myślisz o zrobieniu prawo jazdy i szukasz sprawdzonej szkoły nauki jazdy? Gwarantujemy, że trafiłeś idealnie. Prowadzimy profesjonalne kursy dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze, która przekazuje kursantom niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz pomaga zdobyć doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu pojazdu. Zapraszamy na kurs.

Profil Kandydata na Kierowcę

Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku, każda osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed rozpoczęciem kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców w pierwszej kolejności musi zgłosić się do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce swojego zamieszkania i tam przedstawić wniosek wraz z załącznikami by uzyskać tzw. numer PKK. Uzyskanie takiego numeru pozwoli na szkolenie i zdawanie egzaminu na terenie całego kraju.

Niezbędne dokumenty do uzyskania numeru PKK:

  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy;
  • dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości);
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (wydane przez uprawnionego lekarza);
  • jedno kolorowe, aktualne, zdjęcie w pozycji frontalnej;
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;
  • w przypadku posiadania już prawa jazdy, wymagana jest jego kserokopia i wgląd do oryginału.

Złożenie wniosku nie podlega żadnym opłatom.

Poznaj naszą ofertę

Nasze kursy

Prawo jazdy kat. A1

Uprawnia do jazdy motocyklem o pojemności do 125 cm3, motocyklem trójkołowym, pojazdami do kat. AM i zespołem pojazdów złożonym z pojazdu dla kat. A1 oraz przyczepy.

Prawo jazdy kat. A2

Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy do 35 KW, motocyklem trójkołowym do 15KW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM i zespołem pojazdów złożonym z pojazdu dla kat. A2 i przyczepy

Prawo jazdy kat. A

Uprawnia do kierowania motocyklem, pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM, zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy, motocyklem trójkołowym o mocy do 15 KW.

Prawo jazdy kat. B

Uprawnia do kierowania samochodami osobowymi o masie do 3.5 t, z przyczepką (do 750kg), z przyczepą inna niż lekka o masie całkowitej zespołu do 4250kg, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Zapisz się już dziś!

Najbliższy kurs:

14.09.2023 godz. 17:00