KAT. A1

Uprawnia do jazdy motocyklem o pojemności do 125 cm3, motocyklem trójkołowym, pojazdami do kat. AM i zespołem pojazdów złożonym z pojazdu dla kat. A1 oraz przyczepy.

KAT. A2

Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy do 35 KW, motocyklem trójkołowym do 15KW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM i zespołem pojazdów złożonym z pojazdu dla kat. A2 i przyczepy.

KAT. A

Uprawnia do kierowania motocyklem, pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM, zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy, motocyklem trójkołowym o mocy do 15 KW.

KAT. B

Uprawnia do kierowania samochodami osobowymi o masie do 3.5 t, z przyczepką (do 750kg), z przyczepą inna niż lekka o masie całkowitej zespołu do 4250kg, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Profil Kandydata na Kierowcę

Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku, każda osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed rozpoczęciem kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców w pierwszej kolejności musi zgłosić się do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce swojego zamieszkania i tam przedstawić wniosek wraz z załącznikami by uzyskać tzw. numer PKK. Uzyskanie takiego numeru pozwoli na szkolenie i zdawanie egzaminu na terenie całego kraju.

Niezbędne dokumenty do uzyskania numeru PKK:

  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy;
  • dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości);
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (wydane przez uprawnionego lekarza);
  • jedno kolorowe, aktualne, zdjęcie w pozycji frontalnej;
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;
  • w przypadku posiadania już prawa jazdy, wymagana jest jego kserokopia i wgląd do oryginału.

Złożenie wniosku nie podlega żadnym opłatom.

O nasOśrodek Szkolenia Kierowców "MOTOR", to dynamicznie rozwijająca się firma, działająca na rynku od 1989 roku. Organizujemy kurs nauki jazdy na kat.: A1, A2, A, B i B+E. Profesjonalni instruktorzy i wykładowcy posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno uczą od podstaw przyszłych kierowców jak i doszkalają tych, którzy jeszcze niepewnie czują się na drodze. Indywidualne podejście do każdego, cierpliwość oraz pozytywne nastawienie sprawia, że zajęcia prowadzone są w miłej i bezstresowej atmosferze. Naszym nadrzędnym celem jest to aby nasi kursanci przede wszystkim pewnie i bezpiecznie kierowali pojazdami na drodze oraz zdali egzamin państwowy.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Rzeszowie, przy ul. Sucharskiego 4 w poniedziałki, środy i piątki. Nasi kursanci umiejętności praktyczne nabywają podczas prowadzenia samochodów Hyundai i20, które używane są również podczas egzaminu państwowego.

Prowadzimy nabór ciągły!